Lääkehoito

Desmopressiini on virtsan eritystä estävän luonnollisen hormonin – antidiureettisen hormonin – synteettinen vastine. Sitä on käytetty lasten yökastelun hoidossa yli 20 vuoden ajan. Lääkitys aloitetaan tavallisesti lapsen ollessa noin viiden vuoden ikäinen.

Desmopressiini vähentää yökastelua, kun virtsan määrä yöaikana laskee. Lapsi herää myös helpommin pissalle. Hoito tehoaa sitä paremmin, mitä kehittyneempi lapsen oma hormonituotanto on. Desmopressiini ei vaikuta lapsen omaan hormonituotantoon yökastelun hoidossa käytettävillä annoksilla.

Hoito voidaan aina uusia

Vaikutus havaitaan useimmiten viikossa, mutta mahdollisesti jo ensimmäisenä yönä. Lääke tehoaa noin 80 %:lla yökastelijoista, parhaiten niillä lapsilla, joilla virtsan eritystä estävän hormonin luontainen eritys on vähäistä.
Ellei tehoa kuitenkaan havaita yhden kuukauden aikana, lääkehoito lopetetaan ja se voidaan aloittaa puolen vuoden kuluttua uudelleen. Hoitoa lopetettaessa lääkkeen määrää pienennetään vähitellen. Lääkäri päättää hoidon lopettamisesta ja antaa tarvittavat ohjeet.

Ei nestettä juuri ennen lääkkeenottoa eikä yön aikana

Nesteen saantia 1 tunti ennen lääkkeenottoa ja 8 tuntia lääkkeenoton jälkeen tulee välttää, jottei elimistöön kertyisi ylimääräistä nestettä. Lääkettä ei myöskään tule ottaa:

  • jos lapsi sairastuu ja tarvitsee yöjuomista
  • jos lapsi on etelänmatkalla ja juo tavallista runsaammin
  • jos lapsi esim. urheilusuorituksen jälkeen ennen nukkumaanmenoa juo runsaasti.

Lääkkeenotossa voi hyvin pitää taukoa vaikka viikonkin ajan. Tauon jälkeen lääke otetaan taas ohjeen mukaisesti.

Jos desmopressiiniä saava lapsi kouristelee, on lapsi vietävä lääkäriin ja desmopressiinin käytöstä on mainittava hoitavalle lääkärille. Muutoin desmopressiinin haittavaikutukset ovat harvinaisia, ja yleensä lieviä – tavanomaisina annoksina lääke ei aiheuta juuri minkäänlaisia haittavaikutuksia.

kuva4