Hälytinlaite

Lasten yökastelua on pitkään hoidettu hälytinlaitteella. Ennen kuin hoito aloitetaan on tärkeää, että perhe perehtyy hälytinlaitteen käyttöön ja hälytinääntä seuraaviin toimiin. Hyvin tärkeää on, että lapsi itse ymmärtää asian. Hälytinlaitteen käytön edellytyksenä on se, että lapsi ja koko perhe ovat motivoituneita hoitoon.

Hälytin herättää pissalle

Hälytinlaite on kaksiosainen, kosteusanturilla varustetusta patjaosasta ja siihen johdoilla kytketystä hälyttimestä koostuva kokonaisuus. Hälytinlaitehoito perustuu ehdollistamiseen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa rakon pidätyskyvyn luonnollista kypsymistä. Patjan kostuminen laukaisee hälyttimen, jolloin lapsi herää. Herääminen keskeyttää virtsanerityksen, lapsi – tai joku perheen jäsenistä – sammuttaa hälyttimen ja lapsi käy pissalla WC:ssä. Osa lapsista jatkaa uniaan hälytinäänestä huolimatta. Tällöin vanhempien on syytä herättää lapsi ja auttaa häntä WC:ssä käynnissä.

Hoito voidaan aina uusia

Hälytinlaitetta käytetään yleensä joka yö kahdesta kolmeen kuukautta. Mikäli lapsi ei lainkaan reagoi hälytysääneen, ei edes kastelumäärää vähentämällä, on hoito syytä keskeyttää. Hoitoa voidaan kokeilla myöhemmin uudelleen, yleensä noin vuoden kuluttua.

Auttaa useimpia lapsia

Hälytinlaitehoidolla 80 % yökastelijoista oppii kuivaksi. Kolmanneksella kuivaksi oppineista lapsista oire kuitenkin palaa takaisin. Tällöin uusi hoitojakso voidaan aloittaa välittömästi – yleensä hyvin tuloksin. Hälytinlaitteen huonona puolena ovat väärät hälytykset, joita esim. hikoileminen voi laukaista. Hälytinääni voi myös rikkoa perheessä kaikkien muiden unirytmiä paitsi itse kastelijan.

kuva11